VÄLKOMMEN TILL PORTAL ARKITEKTKONTOR

Portal Arkitektkontor är ett litet företag med brett kunnande och stor kompetens som utför professionell projektering åt byggherrar. Vi tar fram de första skisserna, utformar bygglovsritningar och slutligen arbetsritningar för ny- och ombyggnation samt tillbyggnader. Portal Arkitektkontor hjälper även till vid restaureringar av byggnader.

Vi erbjuder även beställarstöd.

För oss är

ARKITEKTUR

ett nytänk tillsammans med regional och lokal förankring. Dessutom är det viktigt att använda hållbart och sunt material eftersom arkitekturen, i form av byggnader, skall användas av människor under lång tid framöver.