Företaget

Jag arkitekt SAR/MSA Tomasz Kwasniewski startade Portal Arkitektkontor år 2000 efter att ha arbetat i 20 år som handläggande arkitekt hos större arkitektkontor i Malmö och Lund regionen.

Företaget driver jag i egen regi och tillsvidare utan anställda. Förutom min arkitektexamen är jag utbildad i Restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Jag är medlem i Sveriges Arkitekter.

Företaget arbetar åt privatpersoner, företag, kommunala myndigheter och kyrkosamfund. Uppdragsgivarna finns huvudsakligen i Skåne men Portal Arkitektkontor tar även emot uppdrag från andra delar av Sverige. Uppdragen kan röra sig om bostäder, kontor, industrilokaler, kyrkor och restaureringsuppdrag.

Min syn på arkitektur som helhet är att det är viktigt att det finns regional eller lokal förankring såväl som nytänkande. Dessutom är det av yttersta vikt att använda hållbart och sunt material eftersom arkitekturen, i form av byggnader, skall användas av människor under lång tid.

Portal Arkitektkontor samarbetar med mycket erfarna konsulter för att kunden skall kunna få kompletta Bygglovshandlingar. En Civilingenjör med mycket stor erfarenhet som konstruktör, en VVS- och VA Konsult med lång och gedigen erfarenhet och en KA dvs Kontrollansvarig.